Z ostatniej chwili

Elektroniczne zaświadczenie o emeryturze z ZUS

2021-09-03 14:24:37 informacje
img

Świadczeniobiorcy, którzy potrzebują zaświadczenia o wysokości emerytury, mogą samodzielnie tworzyć elektroniczne potwierdzenia na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Dotyczy to także osób, które pobierają renty i zasiłki z ZUS. W ten sposób wystawiony dokument nie wymaga już podpisu pracownika ZUS.

- Dotychczas ubezpieczeni i płatnicy składek mogli samodzielnie generować elektroniczne potwierdzenia o danych zgromadzonych w ZUS na PUE. Teraz taka usługa dostępna jest również dla świadczeniobiorców, czyli emerytów, rencistów czy osób pobierających zasiłki. Potwierdzenie danych świadczeniobiorcy to dokument elektroniczny podpisany za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który nie wymaga już podpisu pracownika ZUS. Taki dokument można przekazać do instytucji, która tego oczekuje – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Na takim potwierdzeniu mogą znaleźć się informacje dotyczące przysługujących emerytur, rent i zasiłków, czy też wysokości świadczenia. Każdy w ten sposób utworzony dokument zawiera dane identyfikacyjne świadczeniobiorcy – imię, nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, a także informację o dniu, na jaki są prezentowane dane na potwierdzeniu. W tym przypadku jest to poprzedni dzień od daty generowania potwierdzenia przez świadczeniobiorcę.

Na zmianach zyskają też ubezpieczeni. Od 31 lipca mogą również wygenerować potwierdzenie z informacją, że nie pobierają żadnego świadczenia.

Możliwość generowania elektronicznych zaświadczeń z ZUS mają osoby posiadające profil PUE. Obecnie zarejestrowanych jest ponad 8,3 mln profili na PUE ZUS. Korzystają z nich ubezpieczeni (m.in. pracownicy, zleceniobiorcy), ale też przedsiębiorcy, świadczeniobiorcy i lekarze. PUE to narzędzie, które ułatwia dostęp do szeregu usług świadczonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- Założenie profilu trwa zaledwie kilka minut. Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć szczegółowe informacje, jak to zrobić. Aby założyć profil, należy się zarejestrować i potwierdzić swoją tożsamość. Potwierdzić tożsamość można m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, bankowości elektronicznej lub osobiście w każdej placówce ZUS – przypomina rzeczniczka. – Jeżeli ktoś ma problemy z założeniem takiego profilu, zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy poprowadzą krok po kroku podczas rejestracji. Profil PUE można potwierdzić także podczas e-wizyty – dodaje.

Page generated in 0.0152 seconds.