Z ostatniej chwili

Kontrola Spisu Powszechnego

2021-11-02 12:34:55 informacje
img

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych podczas akcji – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Wyniki badań kontrolnych umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 tys. mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).

Z osobami, które zostały wylosowane do udziału w badaniu, skontaktuje się telefonicznie ankieter statystyczny, dzwoniąc z numeru: 22 828 88 88. Ankieter pytać będzie m.in. o to, gdzie respondent mieszkał 31 marca 2021 r., o poziom wykształcenia, przynależność narodowo-etniczną, własność mieszkania.

Badanie kontrolne zajmie około 10 minut.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc.

Pozyskane w badaniu kontrolnym dane podlegają prawnej ochronie i objęte tajemnicą statystyczną. Podobnie jak w przypadku Spisu Powszechnego, udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Page generated in 0.0204 seconds.