Z ostatniej chwili

Mamy środki na 4 kolejne termomodernizacje

2021-09-08 11:50:17 informacje
img

Częstochowa wywalczyła blisko 9 mln zł dofinansowania na kolejny etap termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Inwestycje będą realizowane w II LO im. R. Traugutta, Szkołach Podstawowych nr 36 przy ul. Kasztanowej i 42 przy al. Armii Krajowej oraz w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 3 przy ul. Łukasińskiego. Równolegle miasto prowadzi obecnie 9 innych inwestycji termomodernizacyjnych w placówkach oświatowych.
- Cztery inwestycje będą kosztować ponad 15 mln zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to blisko 9 mln zł – mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – To kolejny etap termomodernizacji, w której wykonaliśmy przez ostatnie lata duży skok. Zostało nam jeszcze tylko kilkanaście miejskich placówek oświatowych, które czekają na termomodernizację. Będziemy starali się zaplanować te inwestycje z udziałem środków europejskich w nowym okresie programowania.
Miasto ogłosiło przetargi na te 4 zadania nieco wcześniej, więc  inwestycje – obecnie z dofinansowaniem unijnym - mają już wyłonionych wykonawców.
W zakresie robót budowlanych jest m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów, ścian fundamentowych, wymiana instalacji c.o. wraz  z grzejnikami, wymiana instalacji elektrycznej z oświetleniem oraz częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
Prace rozpoczną się we wrześniu, potrwają do listopada 2022 r. W tym roku zostanie zrobione 10-20% z zakresu robót, pozostałe prace zostaną zakończone w przyszłym. Remonty mają być prowadzone w czasie roku szkolnego w taki sposób, aby znacząco nie zakłócać normalnych zajęć.
Projekty są elementami kolejnego etapu zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Częstochowie”. Rezultatem ich realizacji będzie wzrost  efektywności energetycznej tych budynków, zmniejszenie ich negatywnego wpływu na stan powietrza w mieście, a także  poprawa funkcjonalności, estetyki oraz komfortu pracy i nauki w miejskich placówkach oświatowych.
Do tej pory w okresie programowania 2014-2020 Gmina Miasto Częstochowa zrealizowała 4 programy termomodernizacyjne na łączną kwotę 58 mln zł, wykorzystując ponad 35 mln zł dofinansowanie ze środków UE.
Termomodernizacje w czterech jednostkach to niejedyne tego rodzaju prace w częstochowskich placówkach oświatowych.
Obecnie trwają roboty termomodernizacyjne w 9 innych miejskich jednostkach, w dużej części mocno już zaawansowane. Prace w 6 z nich (MP 7 przy ul. Mireckiego i MP 36 przy ul. Kukuczki, SP 17 na Rakowie, SP 19 przy Orlej, SP 34 przy Dąbrowskiej i Zespół Szkół Ekonomicznych przy ul. św. Augustyna) zakończą się jeszcze w tym roku.
W trzech pozostałych: MP 38 na Parkitce (tu realizowana jest także rozbudowa przedszkola), VIII LO Samorządowe i IX LO im. Norwida – będą kontynuowane w roku przyszłym.
Te inwestycje są finansowane ze środków rządowego funduszu covidowego, środków własnych, a – w przypadku MP 38 - także ze środków unijnych.

Częstochowa pozyskała dofinansowanie dla 4 projektów dotyczących termomodernizacji szkół, tj:
1. Termomodernizacja budynku II LO im. R. Traugutta, ul. Kilińskiego 62
Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa Dziedzicki Marcin Dziedzicki z siedzibą ul. Stawowa, 42-274 Konopiska
W zakresie prac znalazły się m.in.: izolacja pionowa ścian piwnic; docieplenie wszystkich ścian budynków polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych, tynków cienkowarstwowych silikonowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz innymi robotami dodatkowymi związanymi z docieplaniem elewacji; docieplenie stropodachu styropapą wraz z robotami towarzyszącymi, podwyższenie ogniomurów, kominów wentylacyjnych, obróbki blacharskie; wymiana 7 sztuk okien oraz drzwi wejściowych; remont instalacji elektrycznej, instalacji C.O. wraz z wymianą grzejników.
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 36, ul. Kasztanowa 7/9
Wykonawca - P.P.H.U. LOMA
W zakresie prac znalazły się m.in.: modernizacja ścian i stropów zewnętrznych, modernizacja wentylacji grawitacyjnej, systemu grzewczego, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne.
W ramach kosztów niekwalifikowanych zostanie wykonana m.in.: pionowa izolacja przeciwwilgociowa na ścianach fundamentowych i piwnicznych, wymiana posadzek w budynku, wymiana nawierzchni placu za szkołą, wymiana dojść i chodników, istniejących studzienek rewizyjnych (odwodnienie dachu).
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 42, aleja Armii Krajowej 68A
Wykonawca: F.H.U. DZIEDZICKI Marcin Dziedzicki
W zakresie prac znalazły się m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy, ścian zewnętrznych nadziemia, ścian przylegających do gruntu oraz stropodachów; wymiana drzwi zewnętrznych, modernizacja systemu ogrzewczego – wymiana grzejników na grzejniki z zaworami termostatycznymi, modernizacja oświetlenia wbudowanego – wymiana opraw na energooszczędne.
W ramach kosztów niekwalifikowanych m.in. zostaną podwyższone ogniomury i attyki oraz kominy; będzie też wykonany napis z liter przestrzennych z podświetleniem led na elewacji frontowej i wyremontowana instalacja elektryczna.
4. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3, ul. Łukasińskiego 70
Wykonawca: Firma  AGBUD-BIS Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 59/65 w Częstochowie
Zakres prac obejmie: izolację pionową ścian piwnic; docieplenie wszystkich ścian budynków polegające na wykonaniu ocieplenia z płyt styropianowych, tynków cienkowarstwowych silikonowych wraz z obróbkami blacharskimi oraz innymi robotami dodatkowymi związanymi z docieplaniem elewacji; docieplenie stropodachu styropapą wraz z robotami towarzyszącymi, remont kominów, obróbki  blacharskie; remont instalacji elektrycznej; remont instalacji C.O. wraz z wymianą grzejników.
Projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach poddziałania 4.3.2 – RIT osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0164 seconds.