Z ostatniej chwili

Miejskie nieruchomości na sprzedaż

2022-05-20 11:17:40 informacje
img

Centrum Obsługi Inwestora zaprasza do zapoznania się z ofertą nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczonych na sprzedaż. 

Działki są zlokalizowane przy:

ul. Krótkiej 5, działka nr 15/5 w obrębie 108 oraz ul. Krótkiej 6, działka nr 40/7 w obrębie 74;

 

ul. Aluminiowej 8, działka nr 96/21 w obrębie 117;

 

ul. Aluminiowej 10, działka nr 96/20 w obrębie 117;

 

ul. Aluminiowej 14, działka nr 96/12 w obrębie 117;

 

ul. Rząsawskiej 48/58, działka nr 84 w obrębie 59 oraz działka nr 48 w obrębie 60.

 

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 w sali sesyjnej w dniu 30 czerwca 2022 r. od godz. 10.00.

 

Termin wpłacenia wadium upływa 27 czerwca 2022 r.

Informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach przetargowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Krótkie informacje o nieruchomościach przeznaczonych na sprzedaż:

 

1) Działka nr 15/5 (obręb 108) o powierzchni 0,3202 ha położona w dzielnicy Stare Miasto przy ul. Krótkiej 5 oraz działka nr 40/7 (obręb 74) o powierzchni 0,0,1624 ha położona w dzielnicy Stare Miasto przy ul. Krótkiej 6

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru działki leżą na terenach oznaczonych symbolami: 5M/UC (działka nr 40/7) i 3M/UC (działka nr 15/5) – zabudowa mieszkaniowa i usługowa.

Cena wywoławcza wynosi 2 200 000 zł

Wadium w wys. 440 000 zł.

 

2) Działka nr 96/21 (obręb 117) o powierzchni 0,0406 ha położona w  dzielnicy Zawodzie-Dąbie przy ul. Aluminiowej 8

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Cena wywoławcza wynosi 72 000 zł

Wadium w wys. 14 000 zł

 

3) Działka nr 96/20 (obręb 117) o powierzchni 0,0416 ha położona w  dzielnicy Zawodzie-Dąbie przy ul. Aluminiowej 10

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Cena wywoławcza wynosi 72 000 zł

Wadium w wys. 14 000 zł

 

4) Działka nr 96/12 (obręb 117) o powierzchni 0,0430 ha położona w  dzielnicy Zawodzie-Dąbie przy ul. Aluminiowej 14

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.

Cena wywoławcza wynosi 72 100 zł

Wadium w wys. 14 000 zł

 

5) Nieruchomość zabudowana położona w Częstochowie przy ul. Rząsawskiej 48/58 (dzielnica Wyczerpy-Aniołów), oznaczona w obrębie 59 jako działka nr 84 oraz w obrębie 60 jako działka nr 48 o łącznej powierzchni 0,3674 ha

Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy nieruchomość jest położona na terenie oznaczonym symbolem UP – zabudowa usługowa z produkcją.

Cena wywoławcza wynosi 1 100 000 zł

Wadium w wys. 220 000 zł 

 

 

Dodatkowych informacji dotyczących wspomnianych nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy pod nr tel. 34/3707729 lub 34/3707709

W wydziale udostępnia się do wglądu mapy dotyczące nieruchomości (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu).

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0243 seconds.