Z ostatniej chwili

Moje miasto Częstochowa

2022-05-09 11:15:13 informacje
img

Pod hasłem „Moje miasto Częstochowa” zorganizowano grę miejską wieńczącą Program Edukacji Regionalnej dla klas szóstych. Podsumowano ją na Starym Rynku – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

W piątek 6 maja na Starym Rynku podsumowano całoroczną pracę uczennic i uczniów klas szóstych, którzy wzięli udział w grze finansowanej przez Miasto Częstochowa. Celem akcji było zintegrowanie środowiska szkół podstawowych zaangażowanych w kultywowanie historii miasta i utrwalanie wiedzy o Częstochowie. To atrakcyjna forma popularyzacji pozaformalnych metod uczenia się, głównie adresowana do uczniów interesujących się dorobkiem historycznym, kulturalnym i sportowym miasta.

Gra przebiegała według określonej trasy, na której wyznaczono 8 punktów kontrolnych:

    1. Jasna Góra

    2. Muzeum Parki

    3. Muzeum Ratusz

    4. Biblioteka

    5. Węzeł Przystankowy

    6. Archikatedra

    7. Kościół Św. Zygmunta

    8. Stary Rynek – META

W grze wzięły udział 5-osobowe patrole klas szóstych pod opieką nauczyciela. Wszystkie patrole, które wykonały zadania na ośmiu punktach kontrolnych, otrzymywały certyfikat potwierdzający udział w grze. 

Na każdym punkcie patrole wykonywały 10-minutowe zadania. Przybierały one różnorodne formy (gry, krzyżówki, obserwacje, selfie, kody QR, praca z mapą, praca z materiałem ikonograficznym) oparte na współdziałaniu i kreatywnym podejściu do rozwiązywania problemów. 

Organizatorzy imprezy: Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej, Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca oraz Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy.

 

Fot. Łukasz Stacherczak / Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0215 seconds.