Z ostatniej chwili

Najlepsze prace dyplomowe nagrodzone

2017-01-10 15:15:17 informacje
img

Rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu dla absolwentów częstochowskich uczelni na najciekawsze prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie promujące nasze miasto - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Konkurs jest elementem projektu „Akademicka Częstochowa”, realizowanego przez Urząd Miasta we współpracy z wyższymi uczelniami. Jego celem jest promocja nowatorskich rozwiązań projektowych i organizacyjnych w sferze rozwoju miasta oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Częstochowy jako centrum gospodarczego, oświatowego i kulturalnego. Do konkursu można było zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2015/2016.
W poniedziałek 9 stycznia nagrody w Filharmonii Częstochowskiej wręczali prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk oraz przewodniczący Rady Miasta Zdzisław Wolski. W tej edycji laureatami konkursu zostali:
- w kategorii "Praca licencjacka": Kamil Legieta – I miejsce (nagroda w wys. 5 tys. zł) za pracę "Bezrobocie jako zagrożenie bezpieczeństwa społecznego na przykładzie Częstochowy"
- w kategorii "Praca inżynierska": Marcin Dąbek – I miejsce (5 tys. zł) za pracę "Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego z częścią mieszkań przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych"
- w kategorii "Praca magisterska": Arkadiusz Janic - I miejsce (5 tys. zł) za pracę "Analiza możliwości wykorzystania cementów tytanowych do materiałów o matrycy cementowej"; Damian Myzler - II miejsce (4 tys. zł) za pracę "Koncepcja obiektu agroturystycznego o blisko zerowej emisyjności zlokalizowanego na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej"; Marcin Biś - III miejsce (3 tys. zł) za pracę "Zintegrowany rozwój publicznego transportu zbiorowego w Częstochowie – analiza i ocena"
- w kategorii "Praca doktorska": Izabela Szumlas-Majzner - I miejsce (5 tys. zł) za pracę "Oblicze polityczne społeczeństwa okręgu częstochowsko-radomszczańskiego w świetle wyborów parlamentarnych w latach 1919-1938"; Bartłomiej Macherzyński - II miejsce (4 tys. zł) za pracę "Kofermentacja osadów komunalnych i osadów ze ścieków koksowniczych"
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0139 seconds.