Z ostatniej chwili

Nieodpłatna pomoc prawna - popularna i dobrze oceniana

2023-01-03 00:34:52 informacje
img

Ponad 3700 porad udzielono w tym roku w ramach działającego w Częstochowie systemu nieodpłatnej pomocy prawnej. Interesanci wystawiają mu jak najlepsze noty - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.   
Od 7 lat w Częstochowie funkcjonuje finansowany ze środków publicznych system nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczonej w punktach utworzonych  przez Prezydenta Miasta funkcjonuje w Częstochowie od 7 lat. Porady prowadzą adwokaci, radcowie prawnih oraz specjaliści zatrudnieni przez organizacje pozarządowe. Cgodzi o zagwarantowanie dostępu do podstawowych usług prawniczych mieszkankom i mieszkańcom, którzy z uwagi na swój status materialny bądź sytuację życiową nie mają możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym.
W ramach ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej można uzyskać informacje o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących nam uprawnieniach czy spoczywających na nas obowiązkach. Usługi obejmują również wskazanie rozwiązania problemu prawnego oraz sporządzenie projektu pisma w postępowaniu przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym. W ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego możemy liczyć na udzielenie jasno i zrozumiale porady – np. dotyczącej załatwienia czynności urzędowych lub rozwiązania życiowych problemów (choćby co do spłaty kredytów lub wyjścia ze spirali zadłużenia).
W częstochowskich punktach można przeprowadzić również nieodpłatną mediację na etapie przedsądowym. W 2022 r.  zorganizowano też dwa specjalistyczne dyżury z zakresu praw przebywających w Polsce cudzoziemców – pomoc  oferowano w języku angielskim lub przy wsparciu tłumacza języka ukraińskiego.
Termin porady w danym punkcie ustala się telefonicznie (tel. 34 37 07 201) lub mejlowo (npp@czestochowa.pl). Usługi pomocowe są udzielane według kolejności zgłoszeń na dyżurach, które trwają 4 godziny dziennie, przez 5 dni w tygodniu.
Do 15 grudnia na terenie Częstochowy udzielono ponad 3700 porad. Oznacza to, że w 2022 r. pomoc uzyskało  więcej osób niż w latach pandemii – 2020 i 2021 – kiedy udzielono odpowiednio 2943 i 3223 porad.
W Częstochowie spełniane są wysokie standardy udzielanej pomocy, a świadczą o tym wypełnianie przez beneficjentów  ankiety. Wynika z nich, że interesanci są zadowoleni z jakości porad. Ankietowani potwierdzili, że spotkali się z życzliwym przyjęciem w umówionym terminie, informacje przekazano im w sposób zrozumiały, poinformowano ich też, jakie dalsze kroki mogą podjąć, by rozwiązali swój problem prawny. Pozytywnie zostały również ocenione lokalizacja i oznakowanie punktów – najchętniej odwiedzanymi były te w Urzędzie Miasta przy ul. Nowowiejskiego 26 oraz przy ul. Śląskiej 11/13.
W ramach systemu odbywa się także edukacja prawna. W ubiegłym roku organizacja pozarządowa, która prowadzi nieodpłatną pomoc prawną i świadczy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, przeprowadziła wykłady na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza m.in. dla uchodźczyń i uchodźców. Drukowano ulotki, nagrywano też materiały video publikowane w portalach społecznościowych – dotyczące tematyki, z którą do częstochowskich punktów ludzie zgłaszają się najczęściej.
W 2022 roku działających w mieście punktów było 9. Ministerstwo Sprawiedliwości zdecydowało, że w kolejnym roku będzie ich 8 – w tym 6 nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Szczegółowego harmonogramu ich funkcjonowania w 2023 r. będzie można szukać w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Częstochowy oraz na stronie Miasta. Obecnie trwa zawieranie umów z adwokatami i radcami wskazanymi przez Okręgową Radę Adwokacką w Częstochowie oraz Okręgową Izbą Radców Prawnych w Opolu. Ponadto zawierana jest umowa z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka, który wygrał otwarty konkurs ofert na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz dwóch punktów poradnictwa obywatelskiego.

Page generated in 0.0169 seconds.