Z ostatniej chwili

Obowiązkowe badanie statystyczne z zakresu rolnictwa

2023-06-09 00:14:30 informacje
img

Na terenie całego kraju w dniach 1 czerwca - 14 sierpnia 2023 r. Główny Urząd Statystyczny realizuje obowiązkowe badanie statystyczne z zakresu rolnictwa Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych na formularzu R-SGR. Badanie to zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2018/1091 z dnia 18 lipca 2018 r. realizują cyklicznie co 3 – 4 lata wszystkie kraje członkowskie UE.
Celem badania jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian zachodzących
w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Korzystać z nich będą organy rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.
Do wszystkich wylosowanych gospodarstw rolnych wysłane zostały pisma informujące o badaniu, terminach zbierania danych i metodach realizacji.
Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą dane przekazać:
- samodzielnie na formularzu on-line w dniach 1-16 czerwca br.
- ankieterowi w dniach od 19 czerwca do 14 sierpnia br.
Aby samodzielnie wziąć udział w badaniu, użytkownik gospodarstwa rolnego, na którego adresowane jest pismo, powinien zalogować się do aplikacji na stronie www.stat.gov.pl za pomocą loginu wydrukowanego w lewym dolnym rogu otrzymanego pisma oraz numeru PESEL. Jeżeli do 16 czerwca br. rolnik nie przekaże danych samodzielnie, ankieter statystyczny będzie kontaktował się telefonicznie lub osobiście.
Na czas realizacji badania uruchomiona została Infolinia pod numerem telefonu 22 279 99 99, czynna od 29 do 31 maja, 14 sierpnia w godz. 8:00-15:00 oraz od 1 czerwca do 11 sierpnia w godz. 8:00-20:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
Statystyka publiczna w zakresie bezpieczeństwa danych gwarantuje całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie przekazane dane objęte są tajemnicą statystyczną i wykorzystywane do sporządzania analiz statystycznych. Publikowane informacje obejmują zbiorcze wyniki badania, a nie indywidualne odpowiedzi respondentów, które są i będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione. Wszelkie informacje na temat badań ankietowych prowadzonych przez statystykę publiczną znajdują się na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/.

Page generated in 0.0156 seconds.