Z ostatniej chwili

Premiera filmu o UJD

2021-12-27 12:04:01 informacje
img

Internetowa premiera filmu dokumentalnego pt. „50 lat Uczelni - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie” odbyła się 21 grudnia. Film zrealizowało Studio Filmowe Kas Film na zlecenie UJD im. Jana Długosza. 
- Obraz dokumentuje 50-letnią historię uczelni będącej spadkobierczynią swoich poprzedniczek – Akademii im. Jana Długosza (2004-2018). Wyższej Szkoły Pedagogicznej (1974-2004) i Wyższej Szkoły Nauczycielskiej (1971-1974) - informuje Krzysztof Kasprzak, realizator dokumentu.
Film przedstawia historię uczelni na tle historii miasta. Trudne okresy zmian ustrojowych pokazano w kontekście ich skutków, jakie miały wpływ na proces rozwoju uczelni. W  narracji został przyjęty  układ chronologiczny oparty na kadencjach poszczególnych jej rektorów. Uwzględniono rozwój kadr i badań naukowych, rozbudowę infrastruktury, wzrost liczby studentów, rozwój bazy naukowej i badawczej oraz osiągnięcia naukowe, rozbudowę zaplecza socjalnego dla studentów i pracowników (akademiki, stołówka, kluby studenckie), oczywiście pokazano też życie kulturalne studentów i ich sukcesy sportowe.  Daje to obraz procesu przechodzenia od kształcenia „dla oświaty” do  budowy fundamentów pod kształcenie uniwersyteckie zakończone sukcesem, czyli utworzeniem uniwersytetu.
W filmie podkreślono, że tworzenie uniwersytetu było długloletnim procesem, w którym istotną rolę spełniało przygotowanie „własnej” kadry naukowej i dydaktycznej oraz tworzenie warunków do badań naukowych prowadzonych na skalę regionalną, krajową i ogólnoświatową. Na koniec zaprezentowano współczesny obraz uniwersytetu i kadrę zarządzająca uczelnią.
Film trwa 30 minut. Scenariusz napisał Tadeusz Piersiak i Marek Makowski, realizacja - Krzysztof Kasprzak, współpraca - Magdalena Okwiet, Marta Nagłowska, Marek Makowski, zdjęcia filmowe - Robert Nawrot, Mateusz Nawrot, Krzysztof Kasprzak, TV Orion, Długosz TV,   montaż - Mateusz Nawrot / Studio Filmów Wideo Rob&Mar /, lektor - Tomasz Buszewski.              
W filmie wykorzystano materiały archiwalne filmowo-fotograficzne od początku tworzenia uczelni, które autorzy pozyskali od wielu absolwentów WSN, WSP, AJD i UJD oraz instytucji zajmujących się gromadzeniem materiałów archiwalnych z terenu Częstochowy. Film został  wydany na płytach DVD.
Można zobaczyć go na kanale YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=qCluL9uviwc
Wcześniej Studio Filmowe Kas Film zrealizowało na inaugurację roku akademickiego 2021/2022  10-minutową Kronikę Filmowa, którą też można zobaczyć na kanale Youtube pod linkiem: 
https://www.youtube.com/watch?v=QE9N38fs3ss&t=26s

Tekst ilustruje zdjęcie z planu filmowego

Page generated in 0.0212 seconds.