Z ostatniej chwili

Przetarg na odwodnienie

2021-03-16 13:53:32 informacje
img

Miejski Zarząd Dróg i Transportu ogłosił przetarg na odwodnienie zlewni ul.  Traugutta. Zainteresowane realizacją inwestycji firmy mogą składać oferty do 30 marca – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Zamówienie obejmuje m.n.: budowę zbiornika chłonno-odparowującego, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, drogi gminnej ze zjazdami i skrzyżowaniami, nowej kanalizacji sanitarnej i oświetlenia ulicznego. Dodatkowo przebudowany zostanie wodociąg, przyłącza kanalizacyjne i sieć gazowa. Starą roślinność zastąpią nowe nasadzenia oraz trawniki.

Zainteresowane realizacją inwestycji firmy mogą składać swoje oferty (wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami) za pośrednictwem platformy https://portal.smartpzp.pl/mzd do 30 marca (do godz. 10.30). Otwarcie ofert nastąpi 30 marca o godz. 11.00. Na realizację odwodnienia wyłoniony wykonawca będzie miał 14 miesięcy.

Więcej informacji na stronie:

https://portal.smartpzp.pl/mzd/public/postepowanie?postepowanie=14021614

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0162 seconds.