Z ostatniej chwili

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

2023-06-02 11:27:11 informacje
img

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych 

Nabór w rekrutacji uzupełniającej potrwa od 5 do 9 czerwca. Wniosek wypełnia się elektronicznie, następnie drukuje, podpisuje i dostarcza do wybranego przedszkola – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Postępowanie uzupełniające odbywa się według takich samych zasad jak poprzednia, zasadnicza rekrutacja. 

Rekrutacja uzupełniająca do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i zespołach, a także do wybranych przedszkoli niepublicznych  na rok szkolny 2023/2024 odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego na stronie internetowej. 

Mogą w niej brać udział tylko ci kandydaci, którzy nie są przyjęci w poprzednim etapie rekrutacji (przy próbie wpisania nr PESEL kandydata, który ma status „przyjęty”, nie będzie możliwe założenie lub zmodyfikowanie konta).

Po wypełnieniu w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru. 

Jeśli rodzic nie ma możliwości elektronicznego wypełnienia wniosku, będzie mógł otrzymać go w wersji papierowej w biorącym udział w rekrutacji przedszkolu/szkole podstawowej i po wypełnieniu złożyć go w placówce pierwszego wyboru – również w terminie od 5 do 9 czerwca. 

Dyrektorzy przedszkoli/szkół z oddziałami przedszkolnymi wskażą sposób składania wniosków (a także pobrania druku wniosku, gdy rodzic nie ma możliwości wypełnienia go elektronicznie). Dlatego należy zaglądać na stronę internetową wybranej placówki lub wcześniej skontaktować się z nią telefonicznie.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków, pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów. 

System pozwala kandydować równocześnie do 3 przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w kolejności zgodnej z preferencją.
Uwaga! 

Po zalogowaniu w systemie widoczne będą wyłącznie te przedszkola, które mają wolne miejsca. Jeśli przedszkola, do którego chcemy zapisać dziecko, nie ma na liście placówek do wyboru, oznacza to, że nie jest w nim prowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Rekrutacja dzieci z niepełnosprawnościami, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, do przedszkoli integracyjnych i oddziałów integracyjnych w przedszkolach oraz szkołach podstawowych będzie przeprowadzona odrębnie. Rodzice tych dzieci zgłaszają się bezpośrednio do właściwej placówki integracyjnej lub z oddziałami integracyjnymi, w której będzie prowadzony nabór i tam składają wnioski.

Fot. BIuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0232 seconds.