Z ostatniej chwili

Stadion Rakowa: zapowiedź koncepcji nowego stadionu i rozbudowa obecnego

2024-02-15 10:15:15 informacje
img

Miasto na wspólnej konferencji z klubem zapowiedziało prace nad studium wykonalności budowy stadionu na miarę aspiracji środowiska piłkarskiego i kibiców drużyny mistrza Polski. Jednocześnie podpisano umowę na realizację drugiego etapu rozbudowy MSP Raków przy ul. Limanowskiego – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Drugi etap rozbudowy Centrum Piłki Nożnej na stadionie Rakowa dotyczy m.in. budowy nowego boiska treningowego z zapleczem sanitarnym i medycznym, rozbudowy dwóch budynków klubowych o część regeneracyjno-rehabilitacyjną, szkoleniową oraz sale treningowo-dydaktyczne, wraz z zagospodarowaniem terenu i ciągami komunikacyjnymi. Inwestycja ma być zrealizowana kosztem 18 mln 149 tys. zł najpóźniej do połowy przyszłego roku przez firmę AMB Budownictwo Krzysztof Prokop, wyłonioną w drugim przetargu wykonawczym
Jednocześnie miasto – po rozmowach z władzami klubu – postanowiło zlecić wstępne studium wykonalności stadionu dla Rakowa, który spełniałby wszystkie wymogi licencyjne UEFA dotyczące gry w europejskich pucharach, a także odpowiadał oczekiwaniom klubu i kibiców czołowej drużyny polskiej Ekstraklasy.
– To, mam nadzieję, historyczna data, pełna dobrych emocji. Liczę, że będzie dobrze zapamiętana w historii Częstochowy i Rakowa ze względu na ścieżki i plany, które otworzą nowy wątek relacji między miastem i klubem, a także nowy etap w historii futbolu: zarówno polskiego, jak i europejskiego – mówił na konferencji prasowej w siedzibie Rakowa prezes klubu Piotr Obidziński.
Postanowiliśmy wspólnie, że rozpoczniemy starania na rzecz budowy obiektu piłkarskiego spełniającego oczekiwania kibiców, a także te sportowe – powiedział prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Przystąpimy do prac związanych ze wstępnym studium wykonalności. Dzięki temu rozpoznamy potrzeby (…) i możliwości różnych lokalizacji w Częstochowie, co pomoże wybrać najbardziej optymalne miejsce.
Obrany obecnie kierunek działań wynika ze wspólnych dyskusji władz miasta i klubu oraz ograniczonych możliwości rozbudowy obiektu przy ul. Limanowskiego. Jest też konsekwencją braku pewności co do uzyskania ministerialnego dofinansowania do III etapu rozbudowy obecnego stadionu, którego celem miała być m.in. rozbudowa trybun obiektu przy ul. Limanowskiego z perspektywą podniesienia kategorii stadionu. Mimo składanych przez przedstawicieli poprzedniego rządu obietnic, wniosek miasta w tej sprawie jest ciągle na etapie oceny, a wysokość środków w programie daje możliwość przyznania wsparcia tylko nieznacznej części złożonych projektów.
Dlatego Urząd Miasta zleci wkrótce opracowanie wstępnego studium wykonalności nowego stadionu, które powinno być gotowe w ciągu 3-4 miesięcy. Ma ono zawierać analizę dotyczącą realizacji przyszłej inwestycji, w tym wskazania lokalizacyjne, wielkościowe, wariantową koncepcję architektoniczną oraz analizę finansową. To zamówienie wynika z zapisania w tegorocznym budżecie miasta środków na „rozwój infrastruktury sportowej w mieście”, w tym na prace planistyczne. Studium będzie podstawą dalszych działań oraz starań zmierzających do zaprojektowania i realizacji inwestycji.
W konferencji w siedzibie Rakowa Częstochowa uczestniczyli: prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, jego zastępcy Jarosław Marszałek i Piotr Grzybowski, prezes klubu Piotr Obidziński oraz przewodniczący Rady Nadzorczej Rakowa Wojciech Cygan.        
Bardziej szczegółowy zakres prac dotyczący II etapu przebudowy obecnego stadionu Rakowa przy ul. Limanowskiego (zakres umowy wykonawczej podpisanej 14 lutego) obejmuje:
- budowę zespołu boisk treningowych wraz z niezbędną infrastrukturą – oświetlenie, system nawadniający ze zraszaczami, system odwadniający (drenaż) oraz system ogrzewania murawy,
- budowę budynku modułowego zaplecza sanitarnego i medycznego dla boisk treningowych,
- budowę budynku modułowego węzła cieplnego dla ogrzewania murawy,
- rozbudowę istniejącego, dwukondygnacyjnego budynku klubowego o część regeneracyjno-rehabilitacyjną i sale treningowo-dydaktyczne wraz z remontem sali gimnastycznej i części istniejących pomieszczeń,
- nadbudowę budynku klubowego jednokondygnacyjnego o dodatkową kondygnację (część szkoleniowa z zapleczem socjalnym i sanitarnym) wraz z przebudową,
- rozbudowę przyłącza ciepłowniczego do celów ogrzewania boisk, sieci elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- budowę przyłącza średniego napięcia wraz z dostawą stacji transformatorowej,
- zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą i ciągami komunikacyjnymi.
Na realizację II etapu Częstochowa uzyskała w ubiegłym roku zapewnienie dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 9 mln 234 tys. zł.
Pierwszy etap przebudowy stadionu Rakowa przy ul. Limanowskiego zrealizowany kosztem ok. 20 mln zł w 2021 r. (w tym 10 mln dofinansowania ministerialnego) pozwolił uzyskać licencję na grę w Ekstraklasie, co było priorytetem miasta i klubu, kiedy piłkarze Rakowa zaczęli odnosić pierwsze sukcesy w krajowych rozgrywkach. Obecny standard obiektu umożliwił także grę Rakowa w Częstochowie w rundach wstępnych europejskich pucharów. Jeszcze wcześniej MSP Raków był przedmiotem prac modernizacyjnych przystosowujących stadion do wymogów I-ligowych (m.in. poprzez montaż sztucznego oświetlenia). W ostatnich latach stadion wzbogacił się także o obiekty szkoleniowe i treningowe, zrealizowane m.in. w ramach zadań z miejskiego Budżetu Obywatelskiego. 

Fot. Łukasz Kolewiński / UM

Page generated in 0.0167 seconds.