Z ostatniej chwili

Uhonorowani w dziedzinie kultury

2022-08-30 07:20:57 informacje
img

Tradycją Dni Częstochowy jest wyróżnianie twórców i ludzi szczególnie zasłużonych za szczególne osiągnięcia w kategoriach: literatura i historia, teatr i film, muzyka i taniec, sztuki plastyczne i fotografia oraz upowszechnianie i ochrona dóbr kultury.
Wyróżnienia wręczono podczas uroczystości w Filharmonii Częstochowskiej. 
Laureatem Nagrody Miasta Częstochowy w Dziedzinie Kultury w kategorii „Literatura i historia” został Łukasz Suskiewicz. Prozaik, autor książek: „Egri Bikaver”, „Zależności”, „Mikroelementy”. Swoją prozę publikował na łamach m.in. „Akcentu”, „Frazy”, „Kresów”, „Twórczości”, „Tygla Kultury”, „Elewatora”, „Afrontu”, „Helikoptera” oraz w antologiach współczesnych polskich opowiadań Wydawnictwa Forma, a także w tomie „Przewodnik po zaminowanym terenie. Helikopter –antologia tekstów z lat 2011-2015”. W 2022 r. nakładem Wydawnictwa Duży Format ukazał się zbiór jego opowiadań „Hotele”. Mieszka, pracuje i tworzy w Częstochowie.
Laureatem w kategorii „Teatr i film” został Bartosz Kopeć. W 1995 r. ukończył IX LO im. Norwida, a w 2003 r. Wydział Aktorski Akademii Teatralnej w St. Petersburgu. Od 2005 r. jest aktorem Teatru im. Mickiewicza. Współpracował z Teatrem Wybrzeże w Gdańsku, Teatrem im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, Sceną OFF de Bicz i Teatrem Atelier w Sopocie. Jego ważniejsze role teatralne to: Marzyciel w „Białych Nocach”, Franz Kafka w „Liście do ojca...,”, Konstantyn w „Szarym Aniele”, Błazen w „Sile przyzwyczajenia” czy Janis w „Testosteronie”. Wystąpił również w wielu serialach i filmach, m.in.: „Zagłada Imperium”, „Rodzeństwo”, „Młody Piłsudski”, „Kurier”, „Wołyń” „Kler”. Jest założycielem firmy producenckiej Rolka Studio oraz Studia Aktorskiego Mała Rolka w Częstochowie. Prowadzi szkolenia i warsztaty teatralne.
Laureatką  w kategorii „Sztuki plastyczne i fotografia” została Małgorzata Stępniak. Jest laureatką Nagrody Ministra Kultury i Sztuki na IX Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Młodych w Legnicy w 1999 r. W 2002 r. otrzymała Stypendium Artystyczne Prezydenta Miasta Częstochowy. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą oraz w ponad 40 wystawach indywidualnych. Współtworzy Galerię Konduktorownia, jest wiceprezesem Regionalnego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Częstochowie oraz kuratorką i pomysłodawczynią wszystkich edycji Ogólnopolskiej Wystawy Sztuki „8 KOBIET”. Jej prace znajdują się w zbiorach muzealnych oraz w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Mieszka i tworzy w Częstochowie.
Laureatem  w kategorii „Muzyka i taniec” został Chór Filharmonii Częstochowskiej „Collegium Cantorum”. Od 2012 r. funkcjonuje w strukturach Filharmonii Częstochowskiej. Tylko w ostatnich latach reprezentował nasze miasto i polskie dziedzictwo kulturowe m.in. w Ameryce Południowej czy na Syberii. Współpracuje z najważniejszymi osobistościami polskiej sceny muzycznej, w tym z wybitnymi kompozytorami i muzykologami. Tym, co wyróżnia Collegium Cantorum na arenie chóralistyki naszego kraju, to nienaganna technika i wyjątkowa wrażliwość muzyczna.
Laureatem w kategorii „Upowszechnianie i ochrona dóbr kultury” zostało Stowarzyszenie Komunikat. Istnieje od roku 2013, ale już w 2011 r. - jako grupa nieformalna – zorganizowało w Częstochowie pierwszą edycję Festiwalu Dekonstrukcji Słowa „Czytaj!”, angażując w nią lokalnych twórców i animatorów kultury oraz zapraszając gości z całej Polski. Festiwal „Czytaj!” jest interdyscyplinarnym projektem skoncentrowanym na literaturze i kulturze słowa, przy jednoczesnym wskazywaniu ich ogromnej roli w inspirowaniu twórców zajmujących się innymi dziedzinami sztuki. Podczas każdej edycji Festiwalu można spotkać się nie tylko z najciekawszymi przedstawicielami współczesnej literatury polskiej, ale także z szeroko pojętą sztuką wizualną, filmem, teatrem, muzyką. Wokół Festiwalu zbudowano społeczność twórców, odbiorców i wolontariuszy, zaangażowaną w tworzenie w Częstochowie wyjątkowego święta literatury, znanego już w całym kraju.
Nadawany corocznie tytuł „Mecenasa Kultury”, przyznawany firmom bądź osobom prywatnym wspierającym finansowo lub rzeczowo działania kulturalne i artystyczne w naszym mieście, przypadł firmie Press Glass Holding SA - za zaangażowanie organizacyjne i finansowe, wysoką wartość artystyczną dotowanych projektów i wydarzeń, a także za bezinteresowność i życzliwość okazywane w ramach współpracy z organizatorami wydarzeń kulturalnych w Częstochowie.

Fot. Justyna Kwasek / Urząd Miasta

Page generated in 0.0169 seconds.