Z ostatniej chwili

Konkurs „Szlakiem Orlich Gniazd”

2020-01-07 10:12:50 informacje
img

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Szlakiem Orlich Gniazd” organizuje Miejski Dom Kultury. Prace można nadsyłać do 21 lutego - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Konkurs jest adresowany do dzieci w wieku od 6 lat, młodzieży oraz dorosłych i ma na celu m.in. prezentację możliwości twórczych w dziedzinie plastyki, wzbudzenie zainteresowania historią i kulturą Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz zachęcenie do aktywnej formy spędzenia wolnego czasu i wykorzystania pieszych wycieczek do poznania piękna Szlaku Orlich Gniazd.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedną pracę, wykonaną dowolną techniką płaską umożliwiającą oprawę, w formacie nie większym niż 100 x 70 cm. Do prac należy dołączyć dane autora (imię, nazwisko, wiek) adres szkoły lub placówki, temat oraz listę uczestników z danej placówki wraz z jej adresem (maksymalnie 15 uczestników).  

Nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane w pięciu kategoriach wiekowych:

• 6-8 lat

• 9-12 lat

• 13-15 lat

• 16-18 lat

• dorośli

Prace konkursowe należy przekazać lub przesłać na adres: Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/69, 42-207 Częstochowa z dopiskiem „Szlakiem Orlich Gniazd” do 21 lutego.

Wyniki konkursu, termin wręczenia nagród oraz miejsce wystawy pokonkursowej zostaną zamieszczone na stronach MDK do 22 maja.

Więcej informacji można uzyskać w Miejskim Domu Kultury, telefonicznie 34 323 12 79, mailowo (sekretariat@mdk.czest.pl) lub na stronie www.mdk.czest.pl.

Page generated in 0.0197 seconds.