Z ostatniej chwili

Konkurs na dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego

2024-05-07 11:37:35 informacje
img

Prezydent Częstochowy ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. Kandydatury można zgłaszać do 16 maja - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Obecnie pełniącą obowiązki dyrektora naczelnego MSZ w Częstochowie jest Małgorzata Guzik, która czasowo objęła tę funkcję po nominacji byłego dyrektora Wojciecha Koniecznego na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.  

Wymagania wobec kandydatów na nowego dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego to: wykształcenie wyższe, wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków, a także co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy.

Kandydaci powinni także znać przepisy ustaw o działalności leczniczej, świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz finansach publicznych. Oczekiwane jest również przedstawienie koncepcji funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie. 

Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie należy składać w sekretariacie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, pokój 414 lub listownie na adres Urzędu Miasta Częstochowy (ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa) w terminie do 16 maja 2024 r.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur, w tym rozmów z kandydatkami/kandydatami ustalono na 24 maja 2024 r. w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym m.in. wymaganych dokumentów - w ogłoszeniu zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0165 seconds.