Z ostatniej chwili

Odnowione epitafium

2024-05-09 13:19:51 informacje
img

8 maja odbyło się odsłonięcie odrestaurowanego pomnika jednego z ostatnich kierowników Inspektoratu Granicznego w Częstochowie – Józefa Ignacego Wiśniewskiego, przyszłego patrona placówki – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Wydarzenie rozpoczęło się od mszy św. na cmentarzu Kule. Przewodniczył jej kapelan Śląskiego Oddziału SG, ks. porucznik SG Artur Suska. Część oficjalna miała miejsce pod mogiłą Inspektora. Wzięli w niej udział przedstawiciele kadry kierowniczej i komórek organizacyjnych Śląskiego Oddziału Straży Granicznej, goście, a także Kompania Honorowa i poczet sztandarowy Karpackiego Oddziału SG z Nowego Sącza. Wygłoszono okolicznościowe przemówienia, a na zakończenie odczytano Apel Poległych, oddano salwę honorową i odegrano Pieśń Reprezentacyjną Straży Granicznej.

Gospodarzami uroczystości, która odbyła się pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy, byli komendant śląskiego oddziału SG gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek, zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak, a także zastępca komendanta śląskiego oddziału SG płk SG Adam Kurek oraz komendant placówki SG w Częstochowie ppłk SG Przemysław Starczewski. Obecny był także Waldemar Bocheński, prezes Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych.

Korzystając z okazji, generał Andrzej Jakubaszek wręczył naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Częstochowy Andrzejowi Szczerbie Strzelecki Krzyż Zasługi za wieloletnią pracę nad rzecz cmentarnictwa wojskowego oraz duże zaangażowanie w przygotowanie epitafium. 

* Inspektor Józef Ignacy Wiśniewski urodził się 21 maja 1891 r. w Tarnowie. Od 1908 r. brał czynny udział w ruchu niepodległościowym w Związku Walki Czynnej oraz Związku Strzeleckim. Od wybuchu I wojny światowej brał udział we wszystkich znaczących walkach 1 i 5 pułku I Brygady Legionów. Po rozwiązaniu brygady został wcielony do wojska austriackiego, gdzie odbywał służbę przy 1 pułku cesarskich strzelców tyrolskich. W Wojsku Polskim od 1 listopada 1918 r. jako dowódca kompanii i dowódca batalionu, w grudniu 1924 r. awansowany do stopnia majora. W 1929 r. został przeniesiony do administracji Wojskowej Komendy Uzupełnień Czortków, a na swój wniosek 30 czerwca 1930 r. – w stan spoczynku.

Do Straży Granicznej został przyjęty 21 sierpnia 1931 r. jako inspektor. Pełnił służbę kolejno jako kierownik Inspektoratu Granicznego w Łomży, komendant Centralnej Szkoły Straży Granicznej w Górze Kalwarii, w 1934 r. delegowany do Inspektoratu Granicznego w Stryju. Od 1 lipca 1936 r. został kierownikiem Inspektoratu Granicznego w Częstochowie.

Za służbę w dziele odzyskania niepodległości został odznaczony Krzyżem Niepodległości, i trzykrotnie Krzyżem Walecznych. Za zasługi w służbie Straży Granicznej został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką Pamiątkową Straży Granicznej. Zmarł po ciężkiej chorobie 23 lipca 1937 r. i został pochowany na cmentarzu Kule. 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0164 seconds.