Z ostatniej chwili

Ogólnopolskie badanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami

2024-05-09 11:27:44 informacje
img

Takie badanie trwa obecnie w całym kraju na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Organizator zachęca, aby wziąć w nim udział – wyniki mają przełożyć się na wsparcie kierowane do tej grupy społecznej – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na terenie całej Polski odbywa się badanie potrzeb osób między 16. i 65. rokiem życia – z orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. To jedno z najszerzej zakrojonych badań, jakie jak dotąd realizowano w tej grupie w Polsce. W jego ramach prowadzone są indywidualne wywiady pogłębione i dyskusje grupowe (badanie jakościowe), a także ankiety (badanie ilościowe).
Celem jest diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnościami z punktu widzenia ich samych, a także zmian, które da się zaobserwować w stosunku do poprzedniego takiego badania – a odbyło się ono w 2017 r. Wyniki mają mieć kluczowe znaczenie dla poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami oraz ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Zebrane informacje pozwolą lepiej dopasować wsparcie do rzeczywistych potrzeb, co jest istotne w kontekście planowanych zmian w systemie pomocy dla tej grupy.
Organizatorzy zapewniają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie badania posłużą wyłącznie celom analitycznym, a wobec uczestniczek/uczestników przestrzegana będzie zasada anonimowości i poufności.
Można wziąć udział w ankiecie, rozmowie indywidualnej lub grupowej, samodzielnie lub razem z opiekunką/opiekunem lub asystentką/asystentem. Organizatorzy deklarują gotowość dopasowania formy badania do możliwości i potrzeb konkretnej osoby.
Wybieramy spośród najdogodniejszych dla nas sposobów kontaktu. Można zatem wypełnić formularz online  albo zadzwonić lub wysłać SMS o treści BADANIE pod numerem +48 789 362 649. Jest też droga mailowa – wysyłamy wiadomość na adres n.pizlo@fastsolutions.com.pl Możemy też poprosić kogoś z rodziny o pomoc w skontaktowaniu się z realizatorami badania bądź skontaktować się z organizacją/instytucją dla osób z niepełnosprawnością – tą, z którą utrzymujemy stałą relację.
Wyczerpujące informacje na temat badania znajdują się na jego stronie www.  

Page generated in 0.018 seconds.