Z ostatniej chwili

Obchody 3 Maja w Żarkach

2024-05-08 11:28:53 informacje
img

W dniu 3 maja obchodzono w Żarkach Święto Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym w Żarkach. Po nabożeństwie zebrani przeszli na Stary Rynek, gdzie odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt. Uroczystość odbyła się przy dźwiękach Hymnu Państwowego, odegranego przez członków Orkiestry Dętej OSP z Żarek i Przybynowa.

Następnie zebrani przeszli przy akompaniamencie Orkiestry OSP z Żarek i Przybynowa pod pomnik błogosławionego  ks. L. Gietyngiera gdzie okolicznościowe przemówienie wygłosili burmistrz Klemens Podlejski, burmistrz elekt Adam Zamora,  ksiądz Kamil Jastrząb odmówił modlitwę, a delegacje złożyły wiązanki.

Pod pomnikiem bł. Ludwika Rocha Gietyngiera kwiaty składali przedstawiciele samorządu z burmistrzem Klemensem Podlejskim i burmistrzem elektem Adamem Zamorą  na czele, delegacja Akcji Katolickiej oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej  im. Władysława Szafera w  Żarkach.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Zawadzie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jaworzniku, delegacja z Zespołu Szkół im. T. Kościuszki oraz  Drużyny Harcerskiej złożyli kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Integracji Europejskiej w Przybynowie, delegacja OSP Gminy Żarki złożyli kwiaty pod pomnikiem św. Floriana.  

W uroczystości aktywnie włączyli się harcerze z Żarek, rozdając biało-czerwone chorągiewki  wszystkim uczestnikom pochodu.

Z każdej szkoły w Gminie Żarki i z jednostek OSP z Gminy Żarki na obchody przyjechały delegacje ze sztandarami i kwiatami.

Organizatorami uroczystości były: Dom Kultury Żarki, UMiG Żarki, Parafia Żarki, OSP z całej Gminy Żarki. Nad bezpieczeństwem uczestników pochodu czuwali druhowie z OSP Gminy Żarki i policjanci z Komendy Powiatowej w Myszkowie.

Page generated in 0.0173 seconds.