Z ostatniej chwili

Częstochowa w Stowarzyszeniu Miast Sanktuariów Europy

2019-12-09 14:38:33 informacje
img

Uchwałę w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Miast Sanktuariów Europy podjęto na ostatniej sesji Rady Miasta. Założenie Stowarzyszenia umożliwi m.in. wzmacnianie turystycznej roli miast członkowskich oraz utworzenie wspólnej marki i strategii marketingowej - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Stowarzyszenie ma zostać zarejestrowane w przyszłym roku. W jego skład wejdzie 7 miast – obok Częstochowy są to Fatima, Loreto, Lourdes, Altötting, Mariazell i Einsiedeln. Siedzibą będzie portugalskie miasto Ourém. Do Stowarzyszenia będą mogły dołączać miasta-sanktuaria z Europy i spoza niej. Formalizacja współpracy jest istotna zwłaszcza w kontekście planowanego utworzenia Europejskiego Szlaku Kulturowego Miast-Sanktuariów pod auspicjami Rady Europy. Stworzenie Szlaku ułatwi Stowarzyszeniu pozyskiwanie środków zewnętrznych – z funduszy unijnych i programów krajowych.  

Przygotowania do rejestracji objęły m.in. opracowanie projektu statutu Stowarzyszenia. Rejestracja Stowarzyszenia ma wzmocnić rolę miast-sanktuariów w turystyce, umożliwić wymianę kulturową i współpracę na wielu płaszczyznach. Ułatwi dzielenie się doświadczeniami w sferach kultury, edukacji, sportu. Pozwoli także opracować wspólną wizję i politykę na przyszłość, a także utworzyć wspólną markę i strategię marketingową.

Dotychczasowa współpraca grupy ,,Shrines of Europe – Miasta-Sanktuaria Europy” rozpoczęła się już w 1996 r. Altötting, Częstochowa, Fatima, Loreto i  Lourdes podpisały wówczas list intencyjny dotyczący współpracy ośrodków kultu religijnego. Porozumienie było wynikiem wcześniej nawiązanych przyjacielskich relacji Częstochowy z miastami pielgrzymkowymi. Głównym zamysłem było stworzenie podwalin pod wspólne działania na rzecz wielostronnej współpracy, wzajemnej promocji, wymiany doświadczeń w obszarze turystyki.

Kontynuacją listu intencyjnego była podpisana jesienią 2003 r. Umowa o Współpracy między Miastami Sanktuariami Europy. W kolejnym roku do grupy dołączyło austriackie Mariazell. Z okazji 20. rocznicy istnienia ,,Shrines of Europe” w Częstochowie podpisano deklarację o kontynuowaniu współpracy między Miastami-Sanktuariami Europy. W 2017 r. do ich grona przyjęto szwajcarskie Einsiedeln.

Uchwała wejdzie w życie po uzyskaniu zgody Ministra Spraw Zagranicznych, do którego trafi za pośrednictwem wojewody.

 

Tekst ilustruje grafika ze strony internetowej www.shrines-of-europe.com

Page generated in 0.0142 seconds.